facebook widget

Przejrzyj oferty poszczególnych kategorii

Regulamin

REGULAMIN PORTALU ŚLUBNA SCENA
(obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.)
Dotychczasowy regulamin jest dostępnyNiniejszy regulamin opisuje zakres, warunki i zasady działania ogólnopolskiego portalu ślubnego www.slubnascena.pl. Każdy użytkownik portalu www.slubnascena.pl powinien zapoznać się z regulaminem udostępnionym na stronie internetowej portalu.
 

I INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 1. Zadaniem portalu jest przede wszystkim udostępnianie użytkownikom informacji odnośnie produktów i usług jakie zamieszczają na portalu slubnascena.pl ogłoszeniodawcy i usługodawcy.
 2. Portal slubnascena.pl jest dostępny dla wszystkich użytkowników bez względu na wiek i mogą z niego korzystać użytkownicy zalogowani i niezalogowani.
 3. Wszystkie treści reklam i ogłoszeń, znajdujące się na stronie portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Podmiotami odpowiedzialnymi za treść reklam i ogłoszeń są odpowiedni ogłoszeniodawcy i usługodawcy dla danego ogłoszenia, reklamy.
 4. Portal zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia, usunięcia oraz zawieszenia ogłoszenia, w tym bez podania przyczyn w szczególności w sytuacji kiedy ogłoszenie lub reklama naruszają przepisy prawa bądź nie stanowią własności ogłoszeniodawcy lub usługodawcy bądź też zawierają treści pornograficzne.
 5. Właścicielem portalu www.slubnascena.pl jest:ŚLUBNA SCENA Robert Tołwiński ul. Pałacowa 17b/8 17-300 Siemiatycze NIP: 544 141 10 77 REGON 362334864 Nr rachunku bankowego: 69 1020 1332 0000 1702 0969 9192
 6. Portal www.slubnascena.pl, jego działy, kategorie, wszystkie elementy oraz wszystkie treści marketingowe i inne oraz różnego rodzaju reklamy, które służą jego promowaniu w Internecie, mediach telewizyjnych, radiowych, portalach społecznościowych, targach, wystawach i informacji publicznej podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Korzystanie z portalu www.slubnascena.pl jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za pliki, zdjęcia, informacje i filmiki które zostaną pobrane oraz skopiowane z portalu przez osoby trzecie bez wiedzy i zgody portalu. Pobranie i kopiowanie plików, informacji, zdjęć i filmików wymaga zgody portalu która musi odbyć się poprzez zapytanie droga e-mail na adres: info@slubnascena.pl lub poprzez formularz kontaktowy w dziale ‘’formularze’’.
 8. Pliki do pobrania znajdują się w dziale ‘’formularze’’.
 9. Wszystkie produkty oraz usługi oferowane przez portal oznaczone są ceną brutto (zawierającą podatek VAT). Produkty oferowane przez użytkowników powinny być oznaczone ceną brutto. Portal nie ponosi odpowiedzialności jeżeli ceny podane przez użytkowników oferujących produkty lub usługi są cenami netto.
 10. Użytkownicy portalu mogą kontaktować się z slubnascena.pl w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@slubnascena.pl oraz, pisemnie na adres: ŚLUBNA SCENA ul. Pałacowa 17b/8, 17-300 Siemiatycze, a także telefonicznie pod numerem tel 514951774 w godz. 8 - 16 dni robocze (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).
 11. Użytkownicy korzystający z portalu w celu kontaktu z ogłoszeniodawcami poprzez formularz kontaktowy nie mogą wykorzystywać portalu do własnych celów komercyjnych. Wykorzystywanie portalu do celów komercyjnych stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą do nałożenia na użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą kary umownej w wysokości 2500 zł płatnej na rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wezwania o naruszenie regulaminu przez portal drogą mailową, telefoniczną lub listownie.
 12. Administrator portalu ma prawo do zmiany działu i kategorii ogłoszenia, które zostało umieszczone w niewłaściwym dziale bądź też kategorii. O dokonanej zmianie Administrator portalu poinformuje użytkownika drogą e-mailową.
 13. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usuwania ofert naruszających postanowienia Regulaminu. O usunięciu oferty Administrator poinformuje użytkownika drogą e-mailową.
 14. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
 • dostęp do Internetu;
 • komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
 • rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
 • aktywny interpretator JavaScript.

 
II DEFINICJE

 1.  ŚLUBNA SCENA - nazwa portalu ślubnego;
 2. LOGOWANIE - proces dający dostęp do własnego konta na portalu;
 3. REJESTRACJA - proces polegający na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu posiadania indywidualnego konta użytkownika. Rejestracja możliwa jest również za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook.pl;
 4. OGŁOSZENIE - treść wiadomości zamieszczonej na stronie internetowej portalu www.slubnascena.pl;
 5. REKLAMA - informacja reklamująca dany produkt bądź usługę ogłoszeniodawcy lub usługodawcy;
 6. KLIENT - osoba dokonująca zakupów bądź zamówienia usług na portalu www.slubnascena.pl;
 7. UŻYTKOWNIK - osoba odwiedzająca i poruszająca się po portalu www.slubnascena.pl;
 8. OGŁOSZENIODAWCA - osoba zamieszczająca ogłoszenie na portalu o treści ogłoszeniowej w jednej z kategorii poprzez wypełnienie ‘’formularza dodawania ogłoszeń’’ lub bezpośrednio w siedzibie firmy lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia przez przedstawiciela Ślubnejsceny w obecności i za zgodą ogłoszeniodawcy;
 9. USŁUGODAWCA - osoba zamieszczająca ogłoszenie na portalu o treści usługowej w jednej z kategorii poprzez wypełnienie ‘’formularza dodawania ogłoszeń’’ lub bezpośrednio w siedzibie firmy lub przez zamieszczenie ogłoszenia przez przedstawiciela Ślubnejsceny w obecności i za zgoda usługodawcy;
 10. PRZEDSTAWICIEL ŚLUBNEJ SCENY - osoba upoważniona przez właściciela Ślubnejsceny do reprezentowania portalu na terenie całej Polski poprzez prezentowanie funkcjonalności portalu oraz zamieszczania ogłoszeń na stronie;
 11. SKLEPIK ŚLUBNY - miejsce na stronie portalu w którym znajdują się produkty z możliwością ich zakupu. Ogłoszenia ogłoszeniodawców. Produkty fizyczne;
 12. USŁUGI ŚLUBNE - miejsce na stronie portalu w którym znajdują się ogłoszenia usług usługodawców;
 13. PAKIETY - informacje o usługach (pakietach usług) oferowanych przez portal www.slubnascena.pl;
 14. KOMIS POŚLUBNY- ogłoszenia ogłoszeniodawców. Produkty używane;
 15. BLOG - informacje dotyczące różnego rodzaju i typu produktów ślubnych oraz innych mogących być pomocne przy organizacji ślubu, wesela;
 16. PODRÓŻ POŚLUBNA/WYPOCZYNEK - ogłoszenia usługodawców oraz informacje dotyczące podróży poślubnej i wypoczynku;
 17. O NAS - informacje dotyczące portalu;
 18. CENNIK - informacje dotyczące kosztów zamieszczanych ogłoszeń i reklam na portalu www.slubnascena.pl;
 19. FORMULARZE - formularze i pliki do pobrania dla użytkowników portalu www.slubnascena.pl;
 20. REGULAMIN - informacje, zasady, warunki dotyczące korzystania z portalu;
 21. GALERIA ŚLUBNA SCENA - pliki zdjęciowe z krótkim opisem lub bez;
 22. KONKURSY – działania podejmowane przez portal mające na celu uhonorowanie osób spełniających ustalone kryteria stosownymi nagrodami;
 23. OSTATNIE OGŁOSZENIA - miejsce w którym wyświetlają się ostatnio dodane ogłoszenia;
 24. MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - miejsce w którym ogłoszeniodawca bądź usługodawca może zamieścić swoje ogłoszenie;
 25. WYDARZENIA - informacje o zbliżających się wydarzeniach;
 26. PRZEWODNIK - informacje dotyczące położenia i kontaktu do wybranych instytucji;
 27. UCZESTNIK KONKURSU - użytkownik biorący udział w konkursie;
 28. OSOBA/UŻYTKOWNIK WSPÓŁPRACUJĄCA/Y Z PORTALEM - użytkownik portalu (ogłoszeniodawca lub usługodawca) który podpisał umowę współpracy z portalem;
 29. PRZEGLĄDAJ OFERTY – przycisk otwierający listę wszystkich działów ogłoszeń;
 30. DODAJ SWOJĄ OFERTĘ – przycisk otwierający listę kategorii w których można zamieścić własną ofertę;
 31. FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER – odnośnik do social media portalu Ślubna Scena;
 32. PARTNERZY – dział w którym są umieszczane osoby i firmy będące partnerami portalu;
 33. WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI – dział w którym są umieszczane osoby i firmy współpracujące z portalem;
 34. INNE OFERTY UŻYTKOWNIKA – kategoria pokazująca inne oferty danego użytkownika, widoczna pod ofertą ogłoszenia bądź usługi;
 35. PODOBNE OFERTY – kategoria pokazująca podobne oferty innych użytkowników; widoczna pod oferta ogłoszenia bądź usługi; 
 36. PŁATNOŚCI – dział określający sposoby, formy i obowiązki płatności;
 37. KOD OBRAZKA – zabezpieczenie antyspamowe, które trzeba wpisać przy formularzu kontaktowym;

 
III REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Rejestracja w portalu www.slubnascena.pl jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Jedynie zarejestrowany użytkownik portalu może skorzystać ze wszystkich jego funkcji takich jak możliwości komentowania artykułów, udział w konkursach.
 3. Rejestracja na portalu odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego który polega na wypełnieniu wymaganych pól. Po prawidłowym wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma konto do którego będzie się logował poprzez formularz login. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. Użytkownik dokonujący rejestracji ma trzy warianty rejestracyjne: konto darmowe, konto ślubne oraz konto weselne. Każdy z nich jest dostępny dla użytkownika podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Szczegółowy opis poszczególnych wariantów wskazany został w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz przy wyborze, podczas rejestracji. Www.slubnascena.pl zastrzega możliwość zmiany zakresu poszczególnych wariantów rejestracyjnych.
 5. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić poszczególne warianty, jednakże zmiana konta na wariant o niższej wartości nie prowadzi do zwrotu dotychczas uiszczonych opłat.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Www.slubnascena.pl może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10 poniżej.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: 1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem, 2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, 3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Www.slubnascena.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu, 2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 3. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika, 4. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, 5. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 12. Konta użytkowników rejestrujących się bezpłatnie są ważne bezterminowo pod warunkiem że dany użytkownik logował się nie później niż rok temu (365 dni temu). W przypadku gdy użytkownik portalu nie zaloguje się przez ostatni rok (365 dni) konto zostanie usunięte.
 13. Konta użytkowników którzy rejestrowali się w formie odpłatnej są ważne rok od momentu rejestracji. Po tym okresie konto przechodzi na warunki konta przy rejestracji bezpłatnej.
 14. Użytkownicy portalu posiadający konta mają możliwość wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych wskazane zostały w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 15. Konto użytkownika będzie aktywne tylko po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 16. Konto może zostać zawieszone jeżeli użytkownik naruszył warunki korzystania z portalu w szczególności umieszczał na portalu treści niezgodne z prawem.

 
IV OGŁOSZENIA I REKLAMY
 

 1. Każdy użytkownik portalu posiadający indywidualne konto może zamieścić ogłoszenie na stronie portalu w jednym bądź kilku działach, do których należą: sklepik ślubny, usługi ślubne, komis, podróż poślubna/ wypoczynek. 
 2. Zasady umieszczania ogłoszeń i reklam na stronie portalu wskazane zostały w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Szczegółowe zasady dokonywania transakcji przez Użytkowników portalu wskazane zostały w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 
 
V PŁATNOŚCI

 1. Każdy użytkownik dokonując rejestracji a wybierając rejestrację płatną (konto ślubne, konto weselne) zawiera umowę z portalem Ślubna Scena na świadczenie usługi płatnej i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według aktualnego cennika dla kont płatnych;
 2. Obowiązek płatności dotyczy kont płatnych (ślubne, weselne), które zostały aktywowane. Aktywne konto uznaje się takie, które użytkownik uruchomił poprzez akceptację wygenerowanego linka przesłanego na adres e-mail użyty podczas rejestracji;
 3. Ogłoszenia promowane (złota ramka, srebrna ramka) są płatne według cennika dla poszczególnego okresu ważności oferty;
 4. Zmiana konta (przesłanie prośby o zmianę) z darmowego na płatne (ślubne, weselne) jest bezpłatna, pobierana jest jedynie opłata z tytułu posiadania konta płatnego (ślubne lub weselne);
 5. Zmiana konta z płatnego na darmowe nie zwalnia użytkownika z obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu wcześniejszego zamówienia konta płatnego (ślubne lub weselne). 
 6. Zmiana konta płatnego na darmowe nie zobowiązuje portalu Ślubna Scena do zwrotu poniesionych przez użytkownika kosztów konta płatnego;
 7. Opłaty z tytułu posiadania konta współpracującego (ślubne+współpraca, weselne+współpraca) a także wszystkie pozostałe formy reklamowe są ustalane indywidualnie z administracją portalu;
 8. Prowizja z tytułu sprzedaży artykułów ślubnych przez użytkowników na stronie portalu wynosi: 1.50 zł – koszt przelewu na konto użytkownika; 2,5% - wartość procentowa każdej transakcji przeprowadzonej przez system płatności PayU; 0,35 zł – opłata stała dla każdej transakcji PayU;
 9. Zwrot pieniędzy potrącony o prowizje o których mowa w pkt. 8, z tytułu sprzedaży artykułów ślubnych na stronie portalu jest dokonywany raz w miesiącu, zawsze w ostatnim tygodniu miesiąca w którym nastąpiła sprzedaż;
 10. Każdy użytkownik, który dokona płatności otrzyma paragon lub fakturę VAT;
 11. Koszty związane z windykacją należności w formie pisemnej a w szczególności nieopłacenia dokonanej rejestracji płatnej lub ogłoszenia promowanego wynoszą 61,50 zł brutto, każdorazowo za przesłanie listu;
 12. Cennik ogłoszeń płatnych jest aktualizowany wraz z Regulaminem a jakakolwiek jego zmiana jest poprzedzana informacją do wszystkich użytkowników;
 13. Termin realizacji płatności z tytułu zamówienia, rejestracji, dokonania zakupu itp.. wynosi 7 dni od dokonania czynności;
 14. Aktualny cennik znajduje się pod adresem: https://www.slubnascena.pl/cennik.html ;


VI BLOG

 1. Na stronie portalu prowadzony jest Blog o tematyce weselnej.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z Bloga wskazane zostały w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 
VII KONKURSY
 

 1. Portal slubnascena.pl organizuje konkursy dla użytkowników portalu.
 2. Szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz regulamin poszczególnych konkursów będą ustanawiane odrębnie dla każdego konkursu i publikowane na stronie portalu.

 
VIII GALERIA ZDJĘĆ
 

 1. Portal www.slubnascena.pl prowadzi galerię zdjęć użytkowników.
 2. Szczegółowe zasady umieszczania zdjęć w galerii, ich wykorzystywania, komentowania oraz usuwania wskazane zostały w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu.

 
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Przy każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Serwis www.slubnascena.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie slubnascena.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu. Pliki cookies wykorzystywane są do: Prezentacji treści, Obsługi logowania, Obsługi treści, Statystyk. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARIANTY REJESTRACYJNE
ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIETY
ZAŁĄCZNIK NR 3 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM
ZAŁĄCZNIK NR 5 SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOKONYWANIA TRANSAKCJI
ZAŁĄCZNIK NR 6 ZASADY KORZYSTANIA Z BLOGA
ZAŁĄCZNIK NR 7 ZASADY KORZYSTANIA Z GALERII ZDJĘĆ
ZAŁĄCZNIK NR 8 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIUZAŁĄCZNIK NR 1
WARIANTY REJESTRACYJNE
 

Portal slubnascena.pl oferuje użytkownikom korzystanie z jego usług w trzech wariantach rejestracyjnych, w postaci kont bezpłatnych, kont płatnych 50 zł brutto (ślubne) oraz kont płatnych 90 zł brutto (weselne). Specyfikacja kont jest różnorodna, w zależności od wyboru i kształtuje się w przedstawiony poniżej sposób.

 1. Użytkownicy kont bezpłatnych mogą korzystać z następujących funkcji: przeglądać serwis, dodawać ogłoszenia w dziale ,,komis”, dodawać ogłoszenia w pozostałych działach, jednakże bez możliwości sprzedaży za pośrednictwem portalu, dodawać 5 zdjęć do każdej umieszczonej oferty, wysyłać prywatne wiadomości, dodawać komentarze w dziale ,,blog”, pobierać dostępne pliki (niezablokowane), dodać 5 zdjęć w jednym dziale „Galeria Ślubna Scena”; oferty dodawane przez użytkownika konta bezpłatnego traktowane są jako różne pod warunkiem, że ich treść oraz dołączone zdjęcia w znaczny sposób odbiegają od siebie; oferty identyczne bądź zbliżone będą traktowane jako spam i naruszenie postanowień Regulaminu, które będzie uprawniało do usunięcia oferty; zakazane jest publikowanie przez użytkowników kont bezpłatnych w dziale „SKLEPIK ŚLUBNY” własnego adresu internetowego (strony www) bądź firmy w tytule lub opisie oferty; umieszczenie własnego adresu internetowego (strony www) bądź firmy w tytule lub opisie oferty stanowi podstawę do modyfikacji oferty przez Administrację portalu; użytkownik portalu zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mailową.
 2. Użytkownicy kont „ślubne” mogą: korzystać z wszystkich funkcji przewidzianych dla użytkowników kont bezpłatnych, korzystać ze wszystkich działów i kategorii dostępnych na portalu, dodawać wpisy w dziale ,,blog” oraz dodawać wydarzenia w dziale ,,wydarzenia”, dodawać ogłoszenia z możliwością sprzedaży za pośrednictwem portalu, podjąć ,,współpracę z portalem” poprzez podpisanie umowy współpracy (umowa współpracy w dziale formularze widoczna tylko dla użytkowników kont „ślubne” oraz „weselne”), wziąć udział w usłudze ,,polecany przez portal” (opcja wzięcia współpracy zaznaczana podczas dodawania ogłoszenia – formularz wysyłany wtedy do administratora, który po weryfikacji ustawia użytkownikowi flagę polecanego), trzykrotnego bezpłatnego odświeżenia ogłoszenia (ogłoszenie przechodzi na samą górę listy), korzystać z możliwości wyświetlania dodanego ogłoszenia w ,,pasku przesuwnym – ostatnio dodane” na stronie głównej przez 14 dni od dnia dodania ogłoszenia, dodać 7 zdjęć w „Galeria Ślubna Scena” w dwóch wybranych przez siebie kategoriach, możliwość dodania 7 zdjęć przy ogłoszeniu.
 3. Użytkownikom kont „weselne” przysługują oprócz funkcji przewidzianych dla kont „ślubne” dodatkowo: wydłużony okres do 30 dni na wyświetlanie ogłoszenia od jego dodania w ,,pasku przesuwnym-ostatnio dodane”, możliwość pięciokrotnego bezpłatnego odświeżenia ogłoszenia (ogłoszenie przechodzi na samą górę listy), możliwość dodania 10 zdjęć w „Galeria Ślubna Scena” w dwóch wybranych przez siebie kategoriach, możliwość dodania 10 zdjęć przy ogłoszeniu.

Użytkownicy wyżej wymienionych kont mogą także podjąć współpracę z portalem www.slubnascena.pl, co będzie skutkowało modyfikacją nazwy konta oraz rozszerzeniem funkcji przysługujących użytkownikom współpracującym. Przyznanie dodatkowych funkcji w ramach kont współpracujących kształtuje się następująco:

 1. Użytkownicy kont ślubne, którzy podejmą współpracę z portalem otrzymają dostęp do wszystkich funkcji konta oraz dodatkowo będą mieli możliwość dodania 12 zdjęć przy ogłoszeniu, dodania 12 zdjęć w dwóch dowolnych działach w „Galeria Ślubna Scena” i ich jednokrotnej zmiany, ich konto będzie promowane za pomocą różnych sposobów na stronie portalu, będą mieli możliwość udziału w pakietach, udziału w spotkaniach eventowych (zasady spotkań w umowie współpracy) oraz otrzymają pomoc w sprzedaży produktów i usług poza siecią Internet. Konto zmieni status z dotychczasowego ślubnego na ślubne+współpraca.
 2. Użytkownikom kont weselne, którzy podejmą współpracę z portalem będą mogli korzystać z funkcji przewidzianych dla konta współpracującego, a także będą mieli możliwość dodania 15 zdjęć przy ogłoszeniu, dodania 15 zdjęć w trzech dowolnych działach w „Galeria Ślubna Scena” i ich trzykrotnej zmiany, przysługuje im także pierwszeństwo w spotkaniach eventowych, konkursach, pakietach. Konto zmieni status z dotychczasowego weselne na weselne+współpraca. 

Opcje wyboru danego rodzaju konta są udostępniane użytkownikowi podczas procesu rejestracji. Wszystkie funkcje odpowiadające danemu wariantowi będą dostępne użytkownikowi dopiero po opłaceniu należności przewidzianej dla danego typu konta. Administracja portalu zastrzega sobie prawo zmiany opcji poszczególnych kont po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie użytkowników. Dodatkowo w wyniku indywidualnych negocjacji Administracja portalu może przydzielić dodatkowe opcje dla poszczególnych ogłoszeń jak np. zwiększanie czy zmniejszanie ilości zdjęć, odświeżenia oferty, przedłużanie okresu ważności oferty itp.

Wszystkie opcje kont są dostępne po zalogowaniu do serwisu www.slubnascena.pl oraz szczegółowo opisane pod następującą ścieżką: „Twój profil” → „moje dane” → „wybierz inny pakiet”,


​ZAŁĄCZNIK NR 2
PAKIETY
 

Portal www.slubnascena.pl udostępnia realizację usług w ramach oferowanych pakietów ślubnych. Pakiety zawierają usługi związane z obsługą ślubu i wesela, które są świadczone przez firmy współpracujące z portalem. Po wejściu w dany pakiet wyświetlane są informację jakie usługi składają się na pakiet i jaka jest jego cena. Użytkownik zainteresowany pakietem może skorzystać z formularza zamówienia pakietu, który wysyła stosowną wiadomość do administracji portalu. Doprecyzowanie zamówienia oraz płatność za pakiet odbywają się poza portalem. W poszczególnych pakietach znajdują się:

 1. Pakiet – ŚLUBNA DROGA
 2. Pakiet – WESELE Z KLASĄ
 3. Pakiet - VIP

Dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie pakietów należy do kompetencji administratora. Osoby mające status użytkownika mogą zamawiać pakiety danego rodzaju za pośrednictwem formularza dostępnego dla wszystkich użytkowników pakietów.

 
ZAŁĄCZNIK NR 3
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 Jest także spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z:
 Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Ślubna Scena Robert Tołwiński, ul. Pałacowa 17b/8 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-141-10-77(zwany dalej: Administratorem).
 2. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO: art. 6 ust.1 lit. b) – tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 
 4. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UEL 199 z dnia 04.05.2016 r., str. 1) -  RODO. 
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 6. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Administratora.
 7. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Osoby odwiedzające portal mogą zapoznawać się z ogłoszeniami bez założenia konta oraz bez podawania danych osobowych.
 9. Dla korzystania z usług portalu wymagane jest podanie danych wymienionych w § 3 ust 2 i 3 załącznika do Regulaminu nr 5 szczegółowe zasady dokonywania transakcji .
 10. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 11. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innym podmiotom niezgodnie z przepisami prawa.
 12. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Administratora w ramach portalu www.slubnascena.pl usług.
 13. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z portalu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników portalu.
 15. Zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
 16. Każdy Użytkownik ma  prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).  
ZAŁĄCZNIK NR 4
ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM

 1. Portal www.slubnascena.pl przewiduje możliwość zamieszczania ogłoszeń i reklam w ramach świadczonych przez siebie usług.
 2. Ogłoszenia i reklamy znajdują się w odpowiednio przypisanych dla siebie strefach.
 3. Podmiot o statusie administratora zajmuje się moderowaniem zawartości, usuwaniem ogłoszeń, a także przyjmowaniem płatności za wystawienie ogłoszenia.
 4. Podmioty o statusie Użytkownik Wystawiający mogą dodawać, edytować i usuwać ogłoszenia. Mogą również wznawiać i przedłużać ogłoszenia.
 5. Podmioty o statusie Użytkownik Klient mogą wyszukiwać i przeglądać ogłoszenia oraz dokonywać zakupów.
 6. Do zadań administratora należy także dodawanie, usuwanie i edycja reklam w stopce.
 7. Strefa ogłoszeń zawiera w swojej treści ogłoszenia dotyczące wycieczek i wczasów oraz wypoczynku aktywnego, wystawiane przez biura podróży, gospodarstwa agroturystyczne oraz firmy będące ściśle powiązane z wypoczynkiem aktywnym. Strefa ogłoszeń składa się z trzech kategorii: biura podróży, agroturystyka oraz wypoczynek aktywny. Przedstawione oferty powinny zawierać następujące informacje: nazwę wycieczki, wczasów bądź wypoczynku, miejsce, koszt, termin i długość pobytu, galerię zdjęć oraz opis.
 8. W strefie reklamy klienci portalu mogą zamieszczać reklamy na specjalnie przeznaczonej do tego powierzchni reklamowej oraz w stopce wyświetlanej strony. Reklamy dodawane są w formie grafik o ściśle określonych rozmiarach. Reklamy dostarczane przez Użytkowników publikowane są przez administratora.
 9. Na portalu funkcjonuje również panel ostatnie ogłoszenia, umieszczony na stronie głównej. W zakładce tej znajdują się ogłoszenia Użytkowników importowane z modułów „Sklepik ślubny”, „Usługi ślubne”, „Podróż poślubna/wypoczynek – strefa ogłoszeń” oraz „Komis poślubny”, przy czym reklamy użytkowników korzystających z konta ślubnego wyświetlane są przez 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, natomiast reklamy użytkowników korzystających z konta weselnego wyświetlane są przez 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia.
 10. Dodawanie ogłoszeń jest możliwe po wypełnieniu formularza znajdującego się na portalu. Klikając w odpowiedni formularz użytkownik zostaje przeniesiony do odpowiedniego formularza lub listy plików do pobrania. Dodawanie ogłoszeń możliwe jest również bezpośrednio u przedstawiciela portalu i w siedzibie portalu.
 11. Administrator dodaje, modyfikuje i usuwa kategorie.
 12. Wszystkie ogłoszenia z danej kategorii są wyświetlane na liście ogłoszeń.
 13. W opisie ogłoszenia znajduje się: tytuł, miniaturka, lokalizacja, cena, krótki opis oraz przycisk „Kup Teraz”, „Zapytaj”. Opis ogłoszenia może zawierać również fotografię bądź też film prezentujący produkt lub usługę.
 14. Okres ważności ogłoszenia wynosi 6 miesięcy oraz 12 miesięcy z możliwością wznowienia wyświetlania.
 15. Ogłoszenia firm współpracujących z portalem są wyróżnione na liście przypiętym medalem. Informacja o współpracy jest umieszczana w dziale „Współpracują z nami”. Aby zostać polecanym, Użytkownik musi zaznaczyć odpowiednie pole podczas dodawania ogłoszenia lub za pośrednictwem formularzy po czym zgłoszenie zostanie wysłane do administracji. Użytkownik musi również przed kontrolą zapłacić za taką opcję poprzez system płatności bądź też przelewem lub gotówką. Po skontrolowaniu przez obsługę jakości produktów administrator może z poziomu panelu ustawić Użytkownikowi flagę polecanego ogłoszenia.
 16. Ogłoszenia umieszczane na portalu (poza ogłoszeniem tradycyjnym) oznaczone będą następującymi ramkami: srebrna i złota. Wybór danego rodzaju ramki zależy od użytkownika. Umieszczenie ogłoszenia w srebrnej i złotej ramce wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, o których użytkownik zostanie poinformowany dodając ogłoszenie. Umieszczone ogłoszenia prezentowane będą na portalu w następującej kolejności:
 • złota ramka ogłoszenie z medalem,
 • złota ramka ogłoszenie bez medalu,
 • srebrna ramka ogłoszenie z medalem,
 • srebrna ramka ogłoszenie bez medalu
 • tradycyjne ogłoszenie z medalem,
 • tradycyjne ogłoszenie bez medalu.


 
ZAŁĄCZNIK NR 5
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOKONYWANIA TRANSAKCJI
 
§ 1. Oferta serwisu
 

 1. Wszystkie produkty oraz usługi oferowane przez portal oznaczone są ceną brutto (zawierającą podatek VAT). Produkty oferowane przez użytkowników powinny być oznaczone ceną brutto. Portal nie ponosi odpowiedzialności jeżeli ceny podane przez użytkowników oferujących produkty lub usługi są cenami netto.
 2. Oferowane Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, za wyjątkiem towarów dostępnych w zakładce Komis poślubny.

 
§ 2. Strony transakcji, definicje
 

 1. Klientem  portalu www.slubnascena.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.
 2. Sprzedającym na portalu są: ŚLUBNA SCENA Robert Tołwiński, ul. Pałacowa 17b/8, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-141-10-77, REGON: 362334864 będąca właścicielem portalu www.slubnascena.pl. oraz użytkownicy portalu.
 3. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar – produkty oferowane na portalu www.slubnascena.pl.
 5. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie www.slubnascena.pl na koszt Nabywcy.
 6. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Kup Teraz – przycisk, który zatwierdza złożenie zamówienia na warunkach okreslonych w Regulaminie oraz treści oferty;


 
§ 3. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1.  Użytkownik może dokonywać zakupów na portalu wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
 2. W trakcie rejestracji poza podaniem danych określonych w formularzu rejestracyjnym, tj.: e-mail, hasło, imię i nazwisko, data urodzenia, możliwe jest także podanie danych do wysyłki oraz danych kontaktowych. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: 1. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), 2. Numer telefonu.
 3. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca poza podaniem danych określonych w formularzu rejestracyjnym, do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
 • Firmę,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • Numer telefonu.

 
§ 4. Zamówienia
 

 1. Zamówienie można złożyć klikając okienko "Kup Teraz", ”Zapytaj” obok wybranego produktu/usługi. Następnie należy podać informacje o metodzie zamówienia, rodzaju płatności, rodzaju dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe.
 2. W treści zakładek umieszczonych na portalu Klient widzi wszystkie informacje o wystawionym produkcie oraz galerię zdjęć.
 3. Kliknięcie "Kup Teraz" przenosi klienta na kartę zakupu gdzie są wyświetlane wszystkie informacje o sprzedawcy, podsumowanie zamówienia i kosztów oraz przycisk „Zamawiam i Płacę” po którego kliknięciu klient zostaje przeniesiony do płatności PayU. 
 4. Klient ma dostęp do wszystkich swoich zamówień w panelu klienta.
 5. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres. Obsługa portalu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 6. Z chwilą kliknięcia przez Nabywcę przycisku: „Zamawiam i Płacę”, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a portalem. Powyższe nie dotyczy Towarów oferowanych w zakładce Komis ślubny. W tym wypadku transakcja sprzedaży dokonywana jest pomiędzy Klientem i podmiotem umieszczającym ogłoszenie na portalu według zasad ustalonych indywidualnie pomiędzy stronami, a Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za transakcję.
 7. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nie odebraniu, Nabywca poza kosztami zamówienia ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.
 8. W przypadku Anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez portal oferta przestaje wiązać.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie ich Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

 
§ 5. Realizacja zamówień
 

 1. Termin realizacji zamówienia wynika z treści umowy sprzedaży. Niemniej portal, w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie dostawy.
 2. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, portal może anulować zamówienie w terminie 14 dnia od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
 3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest w toku procedury realizacji zamówienia po kliknięciu przycisku: „Przejdź do kasy”.
 4. Firma kurierska nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 5. Termin realizacji zamówienia: 1. w przypadku Towarów dostępnych na portalu, zazwyczaj nie przekracza 14 dni roboczych; 2. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni; 3. w przypadku braku zamówionego Towaru u Dostawcy, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
 6. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
 7. W wypadku braku Towaru u dostawcy, portal zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 8. Portal zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).
 10. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca jest zobowiązany do odebrania Towaru do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia e-mailowego lub telefonicznego w Punkcie Odbioru Osobistego, który mieści się w siedzibie portalu.

 
§ 6. Sposób i termin zapłaty
 

 1. Gotówka – płatność przy odbiorze osobistym Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego w dniu odbioru.
 2. Przelew – przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.

 
§ 7. Gwarancje i reklamacje
 

 1. Portal zobowiązuje się dostarczyć Towar w stanie wolnym od wad.
 2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską wraz z dowodem zakupu, instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną, o ile producent udzielił gwarancji na dany Towar.
 3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę portalu.
 4. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: 1. imię i nazwisko, 2. numer zamówienia, 3. opis wady Towaru, 4. datę zakupu, 5. protokół szkody, 6. zdjęcia uszkodzenia towaru
 6. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie portal niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 7. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji
 8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: admin@slubnascena.pl, telefonicznie pod nr telefonu +48 514951774 bądź też w drodze listownej.
 9. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni drogą e-mailową. Jeżeli Nabywca nie wyrazi zgody na drogę e-mailową reklamacja zostanie doręczona Nabywcy drogą listowną.
 10. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
 11. Konsument po odebraniu Towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 12. Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt portalu.

 
ZAŁĄCZNIK NR 6
ZASADY KORZYSTANIA ZAKŁADEK BLOG ORAZ WYDARZENIA
 

 1. Wpisy blogowe dzielone są na kategorie wpisów.
 2. Lista kategorii w zakładce blog jest umieszczona w prawej kolumnie. Administrator może dodawać, edytować i usuwać kategorie.
 3. Użytkownicy kont ślubne oraz weselne mogą dokonywać wpisów w dziale ,,blog”.
 4. Wpisy na blogu są artykułami z możliwością komentowania przez użytkowników.
 5. Po kliknięciu w dany wpis blogowy otwiera się cała treść wpisu z dużym zdjęciem, tekstem oraz linkami do polubienia wpisu w social media i miejscem na komentarze.
 6. Do zadań administratora należy dodawanie wpisów (w tym tytuł, kategoria, obraz, treść z edytora tekstowego), edycja oraz usuwanie wpisów.
 7. Użytkownicy (w zależności od wariantu rejestracyjnego) mogą dodawać, edytować i usuwać wpisy.
 8. W ramach ,,blogu” utworzona jest sekcja ostatnie wpisy. Wyświetlane są w niej ostatnie artykuły dodane w zakładce blog. Na liście wpisów wyświetlana jest miniatura, tytuł, kategoria oraz wstęp do artykułu.
 9. W ramach sekcji ostatnie wpisy do kompetencji administratora należy dodawanie, edycja, usuwanie wpisów, a także blokowanie użytkowników (zastosowanie blokady czasowej do wszystkich modułów) za treści niezgodne z regulaminem.
 10. Użytkownicy mają możliwość korzystania z następujących możliwości: polubienia oraz udostępnienia wpisu na facebooku, komentowania wpisów (opcja dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników). Użytkownik posiadający płatny dostęp ma oprócz powyższych opcji możliwość dodania wpisu.

 
ZAŁĄCZNIK NR 7
ZASADY KORZYSTANIA Z GALERII ZDJĘĆ
 

 1. ​W ramach portalu www.slubnascena.pl użytkownicy posiadający konta mają możliwość publikowania zdjęcia na podstronie Galeria Ślubna Scena. 
 2. W zależności od statusu użytkownika portalu www.slubnascena.pl posiadają oni następujące uprawnienia w panelu galeria:

Administrator może tworzyć, edytować, usuwać kategorie, ma uprawnienia do moderowania zawartości oraz do dodawania fotografii we wszystkich kategoriach; 

​Użytkownik może dodawać zdjęcia i foldery (ograniczona ilość) do galerii oraz edytować i usuwać wstawione zdjęcia. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 8
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
 

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia skierowanego listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w pkt I ust. 4. Przykładowy wzór oświadczenia wskazano w pkt I poniżej, jednakże jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.
 4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest nadanie oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres wskazany w pkt I ust. 5.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, po realizacji całości bądź części usługi wskazanej w umowie, Użytkownik zobowiązany jest to zapłaty całości, bądź odpowiedniej części wynagrodzenia na zasadach wskazanych w Umowie.

 
I. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
…………………………..
(miejscowość oraz data)
……………………………..
……………………………..
……………………………..
(imię, nazwisko oraz
dane kontaktowe Użytkownika)
 
…………………………….
…………………………….
(dane Administratora)
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 Ja niżej podpisany niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

1. umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………
2. umowy dostawy następujących rzeczy ………………………………………………..
3. umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy ………………….……………………................................................................
4. umowy o świadczenie następującej usługi ……………………………………………..
(zaznaczyć kółkiem właściwy rodzaj zawartej umowy), z dnia …………. ze wszystkimi wynikającymi z tego oświadczenia konsekwencjami.
 
 
……………….…………………………………..
(czytelny podpis Użytkownika

 

Menu