facebook widget

Przejrzyj oferty poszczególnych kategorii

Fotograf / Filmowanie

Dawid Zieliński Fotografia Ślubna
Lokalizacja: Katowice
Kontakt: 507168297
Sprzedawca: wyświetl dane
4000 zł

Kompetentna fotografika ślubna w zakresie: reporterski fotoreporta¿ œlubny, eleganckie sesje œlubne jak i nieszablonowe sesje narzeczonych. Wykonujê fotografikê œlubn¹ od ponad dekady stwarzaj¹c fotosy dla wytrawnych par m³odych i klientów uznaj¹cych najwy¿sz¹ jakoœæ us³ug fotograficznych. Potrzebujê tworzyæ prawdziwe œlubne zdjêcia ustanawiaj¹ce przecudown¹ pami¹tkê na lata. Jeœli szukacie profesjonalnego fotografa na Wasz œlub to polecam w³asne us³ugi fotograficzne. 

Menu